6/25/2009

Indeling

Nl⚐GB⚐

Verwijder alle pagina-elementen die links van het eigenlijke bericht element staan of plaats ze er onder:

Delete all page elements that are at the left side of the actual posting element or move them under it:

□

Voeg twee HTML/JavaScript elementen toe, één helemaal bovenaan en één helemaal onderaan, vul (voorlopig) <!----> in (bLogger verplicht dit), vul in het titel veld het nummer in dat correspondeert met de volgorde van toevoegen:

Add two HTML/JavaScript elements, one at the top and one at the bottom, enter (for now) <!----> (mandatory in bLogger), in the title field fill in the number that corresponds to the order of addition:

□

Als de HTML/JavaScript elementen op de juiste positie staan maak dan de titel velden weer leeg:

When the HTML/JavaScript elements are at the desired position, empty the title fields:

□

Standaard configuratie:

Default configuration:

□

● Toon 1 bericht op de hoofdpagina
● Geen datum of tijd van het bericht tonen
● Geen naam van de auteur tonen
● Geen links naar het bericht tonen
● Geen (bLogger) labels tonen

De overgebleven elementen als volgt sorteren, aangepaste configuratie:

● Show 1 posting on the home page
● Don't show the date or time of the posting
● Don't show the name of the author
● Don't show links to the posting
● Don't show (bLogger) tags

Arrange the remaining elements like this, customized configuration:

□ □

Dit zijn uiteraard mijn persoonlijke voorkeuren, gebaseerd op mijn persoonlijke ervaring in het gebruik van bLogger. De labels worden later behandeld, zie hier voor een vooruitblik. Als je berichten bijwerkt en de datum/tijd verandert dan correspondeert dit niet meer met de realiteit, het is dan beter om de datum/tijd gewoon als platte tekst in het bericht te zetten.

Obviously these are my personal favourites, based on my personal experience using bLogger. The tags are handled later, see here for a sneak peek. When you uopdate postings and change the date/time, this no longer corresponds to the reality, it is better to put the date/time as plain text in the posting.

⤢

Nieuwere post ◄┘Terug ⌂ Oudere post
Related Posts with thumbnails

Volgers:

GEKOLLEKTIVIZEERD